QGIFT SỐNG LÀ CHO ĐI

Với tinh thần tương thân tương ái, cảm thông và sẻ chia những khó khăn với cộng đồng, QGIFT luôn dành một phần ngân sách cho các hoạt động từ thiện, hỗ trợ đồng bào Xã An Phú Xã An Phú trước đây gọi là Xã Phú Thọ,có lịch sử hơn 100 năm nay,cư dân […]