QGROUP CUNG CẤP BÚT GỖ CHO CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG TAFICO

Chúng tôi vừa giao đơn hàng quà tặng cho Công ty Tafico, Tafico là đối tác lâu dài thân thiết của chúng tôi. Những lần trước Tafico đặt Lịch Gỗ, hộp đựng namecard để làm quà tặng. Lần này Tafico chọn bút gỗ để làm quà tặng Những sản phẩm quà tặng của chúng tôi […]