QGROUP GIAO BÚT GỖ CHO SYSTEMGEAR VIETNAM

Sáng nay, QGroup giao bút gỗ cho Systemgear Việt Nam, một công ty với 100% vốn đầu tư nước ngoài thuộc sự điều hành và quản lý của tập đoàn Systemgear Nhật Bản. Là một công ty có kinh nghiệm trong việc sản xuất phần cứng, phần mềm và các ứng dụng công nghệ cao […]